Poniedziałek - Sobota: 10.00 - 18.00

Adres: 34-471 Ludźmierz ul. Zielona 1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

§1 Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usług świadczonych w Justyna Truty Strefa Piękna Gabinet Kosmetyczny, prowadzony przez Justyna Truty. Siedziba i adres: ul. Zielona 1, 34-471 Ludźmierz.

2. Klient Justyna Truty Strefa Piękna Gabinet Kosmetyczny ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu.

3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do zabiegu.

4. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż̇ nie ma żadnych przeciwwskazań́ zdrowotnych do korzystania z wybranego zabiegu.

§2 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Justyna Truty Strefa Piękna Gabinet Kosmetyczny, ul. Zielona 1, 34-471 Ludźmierz.

2. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie zewnętrznemu odbiorcy danych – dostawcy usługi systemu Versum do zarządzania salonem. Dane udostępniane są na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez w Justyna Truty Strefa Piękna Gabinet Kosmetyczny w celach związanych z działalnością salonu.

§ 3. Godziny otwarcia

1. Gabinet Kosmetyczny Strefa Piękna Justyna Truty świadczy usługi przy ul. Zielona 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-19:00 oraz w soboty od 07:30-15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele salon jest nieczynny.

2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

§ 4. Umawianie na wizyty

1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

2. Wszystkie zapisy w Gabinecie Kosmetycznym Strefa Piękna Justyna Truty potwierdzane są dwukrotnie:
a. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez rozmowę telefoniczną czy za pomocą smsa.
b. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS na 24 godziny przed planowaną wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy.

§ 5. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Salonie Gabinecie Kosmetycznym Strefa Piękna Justyna Truty obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100% ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

2.W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

3. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Gabinecie Kosmetycznym Strefa Piękna Justyna Truty dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

§ 6. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Gabinetu Kosmetycznego Strefa Piękna Justyna Truty nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.

2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować odmówieniem wykonania usług w Gabinecie Kosmetycznym Strefa Piękna Justyna Truty.

§ 7. Strefa ciszy

1. Salon BEAUTY SECRET COSMETOLOGY Salon Kosmetyczny podzielony jest na dwie strefy:
a. głośną-recepcja, w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne, dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,
b. cichą-zabiegową, w strefie cichej prosimy o niekorzystanie z telefonów oraz zachęcamy do relaksu,

§ 8. Wizyty w towarzystwie

1. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

2. Jeśli klient nie ma opieki do dziecka, może przyjść z dzieckiem na umówiony zabieg. Informujemy jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

3. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

4. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Gabinecie Kosmetycznym Strefa Piękna Justyna Truty.

§ 9. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. Gabinet Kosmetyczny Strefa Piękna Justyna Truty działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

5. Formami kontaktu z Salonem są:
a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 609243084
b. adres e-mail: skjustynatruty@gmail.com
c. fanpage na Facebooku: www.facebook.com/skjustyna

6. Informujemy również, że Gabinet Kosmetyczny Strefa Piękna Justyna Truty nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w gabinecie.

§10. Bony, vouchery, zaproszenia

1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Gabinecie Kosmetycznym Strefa Piękna Justyna Truty są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.

3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę, na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 11. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie właścicielkę Gabinetu Kosmetycznego Strefa Piękna Justyna Truty, abyśmy mogli naprawić sytuację.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.

4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.

5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.

6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12. Lista rezerwowa

1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Gabinetu Kosmetycznego Strefa Piękna Justyna Truty o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§13. Zamawianie i odbiór kosmetyków

1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.

2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.

3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.

4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§14. Standard obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W Gabinecie Kosmetycznym Strefa Piękna Justyna Truty zapewniamy:
a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia
b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
e. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
f. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
g. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,
h. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,
i. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§15. Zmiany w Regulaminie

1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej, Gabinet Kosmetyczny Strefa Piękna Justyna Truty zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

4. Wszystkie osoby przebywające w Gabinecie Kosmetycznym Strefa Piękna Justyna Truty zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu Kosmetycznego Strefa Piękna Justyna Truty za przeprowadzony zabieg.

6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 i obowiązuje do odwołania.

REGULAMIN ZADATKÓW NA POCZET REZERWOWANYCH USŁUG

Gabinet Strefa Piękna zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości 30% wartości zabiegu na poczet usług kosmetycznych, makijaży. Zadatek na poczet usług kosmetycznych lub makijaży można wpłacić w salonie urody „Gabinecie Strefa Piekna w godzinach pracy salonu w formie gotówki lub kartą płatniczą. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek lub/i potwierdzenie wpłaty zadatku.

Zadatek na poczet usług kosmetycznych lub makijaży można dokonać w formie przelewu bankowego na wskazane poniżej dane rachunku bankowego:
Numer konta: 52 1090 1838 0000 0001 3323 4639
Odbiorca: Gabinet kosmetyczny Strefa Piekna
Kwota zadatku:
Tytuł przelewu: ZADATEK, JAKA USŁUGA (kosmetyka/makijaż), DATA WYKONANIA USŁUGI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA BĘDZIE REALIZOWAŁA ZADATEK

Gabinet kosmetyczny Strefa Piękna zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientek/Klientów do dokonywania rezerwacji i niestawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy salonu.
Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę.
Zadatek jest bezzwrotny w całości (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika salonu o nieobecności (telefonicznie lub smsem pod nr telefonu salonu 609243084) lub poinformuje o nieobecności po minionym terminie rezerwacji.
Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.
Gabinet kosmetyczny Strefa Piękna informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 7 dni przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.
Gabinet kosmetyczny Strefa Piękna informuje, że
Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.
Gabinet Strefa Piękna informuje ze można również dokonywać rezerwacji on line pod adresem https://strefapiekna21.booksy.com
Można zarezerwować wizyte on line min. 90 minut przed planowaną wizytą
Rezerwacja wizyty on line do przodu to 90 dni
Zmiana terminu rezerwacji to 2 godziny przed zabiegiem
Czas w którym konieczne jest zrealizowanie wpłaty zadatku przy rezerwacji on line to 4 (cztery) godziny.
Po upływie czterech godzin przy braku wpłaty zadatku usługa jest automatycznie odwoływania
Gabinet Strefa Piękna zastrzega sobie prawo do poboru zadatków również w innych terminach, jeśli wystąpi taka potrzeba.
Wpłata zadatku obowiązuje wszystkie klientki/klientów i dotyczy każdej rezerwowane usługi
Wizyty można rezerwować bezpośrednio w gabinecie lub pod wyżej podanym nr telefonu lub przez komunikator messenger lub przez stronę fun page Gabinet kosmetyczny Strefa Piękna